Open Qualifier #2

Round 1

enVious eSports
Toxic Monkeys Esports
5
:
7
#1 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
WhiteTigerZ
Free Win
1
:
0
#2 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Bordbistro Trupp
Free Win
1
:
0
#3 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
The Texas chain saw
Free Win
1
:
0
#4 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
WGAmix
Free Win
1
:
0
#5 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Budapest Five
Sokudo
8
:
7
#6 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
REH Gaming Academy
Free Win
1
:
0
#7 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
WeSports
Free Win
1
:
0
#8 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
OkaCorp
Free Win
1
:
0
#9 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
SissiStatePunks
Free Win
1
:
0
#10 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Thunder Orcas
Free Win
1
:
0
#11 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
PROJECT BLACK X ESPORT
Free Win
1
:
0
#12 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Viperio
Free Win
1
:
0
#13 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Calories
Free Win
1
:
0
#14 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
NighT LoKi esport
Free Win
1
:
0
#15 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
KT
Free Win
1
:
0
#16 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Project V
Free Win
1
:
0
#17 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
BLUEJAYS
Free Win
1
:
0
#18 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Sked Esport
Free Win
1
:
0
#19 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Z10 eSport
Free Win
1
:
0
#20 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Dunlimited
Free Win
1
:
0
#21 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
MNM Academy
Free Win
1
:
0
#22 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Barneys Trusted Dinosaurs
Free Win
1
:
0
#23 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
NeedONE Agency
Invictum Galea
7
:
0
#24 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Team Eterno
Free Win
1
:
0
#25 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
WRATH eSports
Free Win
1
:
0
#26 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
WOLVES ESPORTS
Free Win
1
:
0
#27 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Class of 2022
Free Win
1
:
0
#28 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
1. EC Frankfurt
Free Win
1
:
0
#29 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Spirit Gaming
Team Valor
4
:
7
#30 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Playing Ducks e.V.
Free Win
1
:
0
#31 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Go2Limits eSports
Free Win
1
:
0
#32 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
KAFFETTEENO
Free Win
1
:
0
#33 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
LookingForOrg
Free Win
1
:
0
#34 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Team 86
Free Win
1
:
0
#35 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
chillwagon
Free Win
1
:
0
#36 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Team FragZ
Free Win
1
:
0
#37 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
ex-THUNDR
Free Win
1
:
0
#38 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Feria de Málaga
Free Win
1
:
0
#39 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Dolphin Busters
Free Win
1
:
0
#40 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Skilled Kids (LFO)
Free Win
1
:
0
#41 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
VUB
Free Win
1
:
0
#42 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Ice Force eSports
Free Win
1
:
0
#43 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
TeamNorthCartel
Free Win
1
:
0
#44 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Imperial Legacy
Free Win
1
:
0
#45 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
EWAVE ESPORTS
Free Win
1
:
0
#46 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Podkarpacka Horda
Free Win
1
:
0
#47 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Team WanteD esport
Free Win
1
:
0
#48 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
PAST Legion
Free Win
1
:
0
#49 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Feuer Frei
Free Win
1
:
0
#50 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
DYAVOLI
Free Win
1
:
0
#51 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
WAVE Esports
Free Win
1
:
0
#52 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
UNITY
Free Win
1
:
0
#53 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
5 runaways
Free Win
1
:
0
#54 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
German Domain
Free Win
1
:
0
#55 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Agrios
Devil
5
:
7
#56 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Guardians Alpha
Free Win
1
:
0
#57 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
BLUEJAYS Talents
Free Win
1
:
0
#58 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Ucan eSports
Free Win
1
:
0
#59 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Yunktis
Free Win
1
:
0
#60 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Samba
Free Win
1
:
0
#61 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Entropy Gaming
Core Gaming
7
:
3
#62 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
Blaničtí Rytíři
Free Win
1
:
0
#63 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)
RIZON R6
Free Win
1
:
0
#64 – 25.06.2023 11:00 o'clock (bo1)

Round 2

Toxic Monkeys Esports
WhiteTigerZ
0
:
7
#65 – 25.06.2023 12:31 o'clock (bo1)
Bordbistro Trupp
The Texas chain saw
7
:
8
#66 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
WGAmix
Budapest Five
7
:
8
#67 – 25.06.2023 12:35 o'clock (bo1)
REH Gaming Academy
WeSports
2
:
7
#68 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
OkaCorp
SissiStatePunks
8
:
6
#69 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Thunder Orcas
PROJECT BLACK X ESPORT
7
:
2
#70 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Viperio
Calories
7
:
8
#71 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
NighT LoKi esport
KT
3
:
7
#72 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Project V
BLUEJAYS
5
:
7
#73 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Sked Esport
Z10 eSport
5
:
7
#74 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Dunlimited
MNM Academy
7
:
4
#75 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Barneys Trusted Dinosaurs
NeedONE Agency
7
:
0
#76 – 25.06.2023 12:25 o'clock (bo1)
Team Eterno
WRATH eSports
7
:
3
#77 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
WOLVES ESPORTS
Class of 2022
4
:
7
#78 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
1. EC Frankfurt
Team Valor
1
:
7
#79 – 25.06.2023 12:28 o'clock (bo1)
Playing Ducks e.V.
Go2Limits eSports
7
:
0
#80 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
KAFFETTEENO
LookingForOrg
1
:
7
#81 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Team 86
chillwagon
4
:
7
#82 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Team FragZ
ex-THUNDR
1
:
7
#83 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Feria de Málaga
Dolphin Busters
7
:
2
#84 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Skilled Kids (LFO)
VUB
3
:
7
#85 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Ice Force eSports
TeamNorthCartel
7
:
0
#86 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Imperial Legacy
EWAVE ESPORTS
6
:
8
#87 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Podkarpacka Horda
Team WanteD esport
7
:
1
#88 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
PAST Legion
Feuer Frei
1
:
7
#89 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
DYAVOLI
WAVE Esports
7
:
0
#90 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
UNITY
5 runaways
5
:
7
#91 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
German Domain
Devil
7
:
3
#92 – 25.06.2023 12:45 o'clock (bo1)
Guardians Alpha
BLUEJAYS Talents
4
:
7
#93 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Ucan eSports
Yunktis
0
:
7
#94 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)
Samba
Entropy Gaming
2
:
7
#95 – 25.06.2023 12:37 o'clock (bo1)
Blaničtí Rytíři
RIZON R6
7
:
8
#96 – 25.06.2023 11:10 o'clock (bo1)

Round 3

WhiteTigerZ
The Texas chain saw
8
:
7
#97 – 25.06.2023 13:09 o'clock (bo1)
Budapest Five
WeSports
7
:
1
#98 – 25.06.2023 14:14 o'clock (bo1)
OkaCorp
Thunder Orcas
7
:
2
#99 – 25.06.2023 12:42 o'clock (bo1)
Calories
KT
7
:
4
#100 – 25.06.2023 12:57 o'clock (bo1)
BLUEJAYS
Z10 eSport
7
:
3
#101 – 25.06.2023 12:36 o'clock (bo1)
Dunlimited
Barneys Trusted Dinosaurs
7
:
5
#102 – 25.06.2023 14:17 o'clock (bo1)
Team Eterno
Class of 2022
8
:
7
#103 – 25.06.2023 12:41 o'clock (bo1)
Team Valor
Playing Ducks e.V.
7
:
0
#104 – 25.06.2023 13:30 o'clock (bo1)
LookingForOrg
chillwagon
7
:
0
#105 – 25.06.2023 12:21 o'clock (bo1)
ex-THUNDR
Feria de Málaga
5
:
7
#106 – 25.06.2023 12:16 o'clock (bo1)
VUB
Ice Force eSports
6
:
8
#107 – 25.06.2023 12:32 o'clock (bo1)
EWAVE ESPORTS
Podkarpacka Horda
1
:
7
#108 – 25.06.2023 12:52 o'clock (bo1)
Feuer Frei
DYAVOLI
7
:
2
#109 – 25.06.2023 12:20 o'clock (bo1)
5 runaways
German Domain
7
:
4
#110 – 25.06.2023 14:03 o'clock (bo1)
BLUEJAYS Talents
Yunktis
7
:
8
#111 – 25.06.2023 12:38 o'clock (bo1)
Entropy Gaming
RIZON R6
2
:
7
#112 – 25.06.2023 13:56 o'clock (bo1)

Round 4

WhiteTigerZ
Budapest Five
7
:
4
#113 – 25.06.2023 15:11 o'clock (bo1)
OkaCorp
Calories
7
:
8
#114 – 25.06.2023 14:32 o'clock (bo1)
BLUEJAYS
Dunlimited
7
:
8
#115 – 25.06.2023 15:47 o'clock (bo1)
Team Eterno
Team Valor
2
:
7
#116 – 25.06.2023 14:32 o'clock (bo1)
LookingForOrg
Feria de Málaga
7
:
2
#117 – 25.06.2023 13:50 o'clock (bo1)
Ice Force eSports
Podkarpacka Horda
7
:
1
#118 – 25.06.2023 14:24 o'clock (bo1)
Feuer Frei
5 runaways
7
:
2
#119 – 25.06.2023 15:04 o'clock (bo1)
Yunktis
RIZON R6
7
:
8
#120 – 25.06.2023 14:45 o'clock (bo1)

Round 5

WhiteTigerZ
Calories
3
:
7
#121 – 25.06.2023 16:22 o'clock (bo1)
Dunlimited
Team Valor
1
:
7
#122 – 25.06.2023 17:24 o'clock (bo1)
LookingForOrg
Ice Force eSports
0
:
7
#123 – 25.06.2023 15:20 o'clock (bo1)
Feuer Frei
RIZON R6
4
:
7
#124 – 25.06.2023 16:06 o'clock (bo1)

Round 6

Calories
Team Valor
5
:
7
#125 – 25.06.2023 18:24 o'clock (bo1)
Ice Force eSports
RIZON R6
7
:
5
#126 – 25.06.2023 17:18 o'clock (bo1)

Final

Team Valor
Ice Force eSports
7
:
3
#127 – 25.06.2023 19:36 o'clock (bo1)
Calories
RIZON R6
1
:
0
#128 – 25.06.2023 19:36 o'clock (bo1) Place 3